About us

NETICTECH S.A. (Cybernetic Technologies NETICTECH S.A.) is a private investment company from the small and medium size enterprise (SME) sector, established to stimulate highly innovative ideas through commercialisation and facilitated access to domain experts, research institutions and business partners.

Following a variety of tailored investment models, the company helps to mature ideas and enables acceleration of technology assessment, take-up and transfer.

The company closely cooperates with a group of acknowledged ICT experts and leading global companies, including Intel and Microsoft, as well as Polish players such as Alma S.A.

RECENT INVESTMENTS IN START-UPS

MedVC

medVC is a remote collaboration tool for medical professionals allowing real-time audio-video communication and the application of specialised medical services. Designed for installation in operating rooms, conference rooms and doctors’ offices, it allows professionals to send multiple High Definition (HD) video streams from cameras, microscopes, endoscopes and other medical equipment. The users can pause video streams, mark areas of the picture, take snapshots, and collaboratively work on DICOM images.medVC is also capable of transmitting stereoscopic (3D) video coming from cutting edge medical devices. All these features make medVC a superb remote collaboration and education tool for medicine.

Learn more

A Square Softworks

A Square Softworks (A2S) is an indie game dev studio powered by NeticTech S.A. in Poznań, Poland. Our team comprises of young and ambitious people for whom GameDev is not only a job but first of all a fun and joyful way to express themselves.

We are players, so we usually develop games that we cannot find in the market.

Learn more

SmartAgriHubs

Drones based e-services for agriculture. A Flagship Innovation Experiment of the SmartAgriHubs project led by Wielkopolska Agriculture Advisory Center, aimed to bring about the digital transformation of the European agrifood sector by fostering an agricultural innovation ecosystem. The main services of the experiment include damage estimation in agriculture, field monitoring with estimation of macro and micro deficit, thermography in farms, monitoring of orchards and performing plant protection treatments using drones.

On-line Decision Support System for optimizing fertilizers. A Flagship Innovation Experiment of the SmartAgriHubs project led by the Poznań University of Life Sciences, aimed to bring about the digital transformation of the European agrifood sector by fostering an agricultural innovation ecosystem. The main activities of the experiment include the development of a decision support system in fertilisation based on satellite data and machinery sensors.

Learn more

The company’s main activities have focused on...

The company’s main activities have focused on information and communication technologies applied in a number of important and strategic areas:

  • Future Internet services, including e-Health, e-Government, Smart Cities and new multimedia services;
  • Energy Efficient IT systems and renewable energy, including distributed energy consumption monitoring and management as well as IT infrastructure optimisation;
  • Advanced digital gaming, augmented reality and gamification technologies;
  • Cybersecurity, including evaluation of security quality, security audits, trust, identity, security of critical infrastructures;
  • Data centres, including IT infrastructure design, virtualisation, SaaS, IaaS, cloud-based and storage services;
  • Advanced computing, including large scale computing simulations, GPU computing, real-time processing, and Big Data analysis;
  • New generation networks, e.g. SDN, broadband and building backbone networks 40-100 Gbps, future network infrastructures - 5G, Network Virtualization Function (NVF).

Incubator and inventor
Begin your Start-Up with us!

NETICTECH has the expertise and capital necessary to serve as both incubator and investor. The company is experienced in cooperating with European business and financial institutions.

NETICTECH has invested its expertise, experience and capital in two innovative start-ups operating in growing markets. Grinfinity Sp. z o.o. provides power-saving solutions for large enterprises’ extensive computer networks. MedVC.eu Sp. z o.o. develops and supplies specialised audio and video transmission systems for the remote exchange of medical knowledge and data among hospitals, health centres, clinics and medical schools.

Beneficiary of EU funds
The European Union trusts us!

NETICTECH was awarded a grant as part of the Future Internet CHallenge eHealth (FICHe) programme of the FIWARE Accelerators. medVC remote collaboration tool for medical professionals, a NETICTECH system presented in Amsterdam in July 2015 at a FICHe session was ranked third in the entire programme (www.medvc.eu). The project was developed by NETICTECH in cooperation with the Poznan Supercomputing and Networking Center, the University of Lorraine, France, and the Poznan University of Medical Sciences.

CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy Cybernetic Technologies Netictech Spółka Akcyjna poprzez wdrożenie wyników prac B+R wlu rozwoju Interaktywnego Uniwersytetu Medycznego (IUM)”.lem projektu jest stworzenie Interaktywnego Uniwersytetu Medycznego, platformy podnosząca kwalifikacje lekarzy i studentów medycyny w zakresie chirurgii różnych specjalizacji medycznych. IUM wykorzystywać będzie potencjał merytoryczny klinik polskich uniwersytetów medycznych do stworzenia internetowej platformy kształcenia studentów i lekarzy wielkopolskich i krajowych uniwersytetów i szpitali. Platforma dostarczy transmisje wideo jakości HD na żywo, prosto z sal operacyjnych. Transmisje opatrzone będą komentarzem na żywo moderatorów, profesorów, oraz chirurgów wykonujących operacje. Sesje live będą interaktywne i oglądający będą mogli podczas transmisji zadawać pytania moderatorom. Każda sesja będzie nagrana i opublikowana w portalu IUM, aby zbudować eukacyjne repozytorium nagrań operacji. Numer porjektu: RPWP.01.02.00-30-0017/16-00 Wartość projektu: 625 980,00 zł Dofinansowanie projektu: 440 800,00 zł

Cybernetic Technologies Netictech S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pt.: „Opracowanie zestawu algorytmów, umożliwiającego zastosowanie proceduralnego generowania treści w produkcji gier z wykorzystaniem pętli sprzężenia zwrotnego opartej o metody eksploracji procesów”. Celem niniejszego projektu jest opracowanie zestawu algorytmów, umożliwiającego zastosowanie w grach video oraz mobilnych proceduralnego generowania treści opartego o metody eksploracji procesów. Rezultaty prac B+R bazować będą na funkcjonalnościach, pozwalających na proceduralne generowanie asymetrycznego i jednocześnie uczciwego pod kątem matematycznym świata gry, ciągłego i automatycznego balansowania rozgrywki w oparciu o dane zebrane od graczy.
Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0173/17
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Wartość projektu: 2 023 992, 38 PLN
Dofinansowanie projektu: 1 384 661, 57 PLN

Cybernetic Technologies Netictech S.A. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pt.: „Wirtualni towarzysze i przeciwnicy w grach kooperacyjno - surwiwalowych w oparciu o analizę procesową i rozwój AI”. Celem projektu jest opracowanie i implementacja innowacyjnego w skali światowej zestawu metod i algorytmów oraz środowiska programowego pozwalających na tworzenie tzw. BOTów symulujących rzeczywiste zachowania graczy w grach kooperacyjno-surwiwalowych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) rozszerzone o analizę procesową (ang. process mining) danych pochodzących z rzeczywistych rozgrywek graczy. Planowanym efektem projektu jest powstanie innowacyjnej w skali świata technologii, mającej za zadanie ułatwienie twórcom gier tworzenie sztucznej inteligencji dla towarzyszy oraz przeciwników (BOTów) z równoczesnym zapewnieniem wysokiej imersji rozgrywki dla graczy.
Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0038/19-00
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wartość projektu: 2 708 931, 25 PLN
Dofinansowanie projektu: 1 901 375, 97 PLN

Promocja na rynkach zagranicznych szansą rozwoju przedsiębiorstwa NETICTECH.

Celem projektu jest promocja marki na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie IT/ICT. Zaplanowane działania przyczynią się do promocji marki za granicą, a tym samym do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
Dzięki realizacji projektu, Wnioskodawca wypromuje swoją markę produktową A2softwork (studio gier komputerowych działające w strukturze organizacyjnej firmy) na rynkach zagranicznych i pozyska nowych kontrahentów, co w efekcie pozwoli na wzrost działalności eksportowej i wartości eksportu Wnioskodawcy.
Wydatki ogółem: 552 100,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 552 100,00 PLN
Dofinansowanie: 414 075,00 PLN

ANNOUNCEMENT

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Plac Andersa 7, 61-894 Poznań w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.